Organisation 

Styrelsen för SK Graal består under 2017 av:

Ordförande: 
Kassör: Jonas Almarsson, Carolina Hellsten Almarsson
Ledarmöter:
Petra Almarsson , Ola Hanzon , Tomas Karlsson, Boris Josefsson, Morgan Svensson, Peter Helgeson

Suppleanter:
Linda Persson , Leif Axelsson

2017.02.02-01_SK Graal_Organisation

WordPress theme: Kippis 1.15
Hoppa till verktygsfältet