Organisation 

Styrelsen för SK Graal består under 2023 av:

Ordförande: Styrelsen utser ordföranden

Ledamöter: Jonas Almarsson, Petra Almarsson, Ola Hanzon , Linus Wallden, Ola Götesson

Kassörer:Jonas Almarsson, Carolina Hellsten Almarsson

Revisorer: Karin Engström, Åsa Karlsson

Suppleanter: Leif Axelsson

Webbansvarig: Anton Wretström