Redovisningar av kvitton, avdrag för tävlingar och dylikt

Till SK Graals medlemmar, SK Graals kassör Jonas Almarsson vill ha eventuella redovisningar av kvitton/avdrag för tävlingar/dylikt senast den 24 december 2023.
Skicka detta till Jonas på mailen: jonas@skgraal.se

//SK Graal