Träningsläger Åhus 6-7 maj

Vi har för tillfället 3 platser kvar till träningslägret i Åhus.

Jonas behöver besked senast den 1 maj då mat med mera ska ordnas med.

För mer info se: Träningsläger i Åhus 2023 | SK Graal