Program/info för träningsläger den 7-8maj 2022

Här är programmet i PDF-format: Träningsläger 2022